Piše:

valentina-matkovic-firstclass
Valentina Matković
HR svetovalka

Kot HR svetovalka za iskanje in selekcijo iz prve roke slišim, kaj kandidati iščejo pri svojih bodočih delodajalcih. Ker trg dela postaja vse bolj konkurenčen, se morajo delodajalci osredotočiti na to, kaj je najpomembnejše za privabljanje vrhunskih talentov. Večina ljudi na iskanje zaposlitve gleda kot na priložnost za iskanje nove kariere ali boljše plače. Toda poleg tega lahko na kandidatovo odločitev močno vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jim morajo podjetja posvetiti dovolj časa, če želijo privabiti najboljši kader.

5 najpomembnejših stvari, ki jih kandidati iščejo pri bodočih zaposlovalcih

V nadaljevanju je predstavljenih 5 najpomembnejših stvari, ki jih kandidati preverjajo pri svojih potencialnih delodajalcih:

1. Kultura podjetja

Kultura podjetja je osrednja sestavina identitete in blagovne znamke podjetja ter predstavlja način interakcije med zaposlenimi. Skrb za kulturo v podjetju vam bo pomagala pritegniti in obdržati vrhunske talente, saj ti želiijo delati v podjetjih, ki imajo pozitivno in vključujočo kulturo. Postati želijo del skupnosti, ki ima podobne cilje, vrednote in prepričanja o tem, kako je treba stvari narediti.

Ko govorimo o kulturi podjetja, ne govorimo o zabavi pri delu – gre tudi za to, da zaposleni sprejmejo poslanstvo in vizijo svojega delodajalca ter jo ponotranjijo. Vodje podjetij si morajo prizadevati ustvariti okolje, v katerem se ljudje počutijo opolnomočene in imajo ustrezno podporo za učenje novih spretnosti ali prevzemanje novih odgovornosti na svojih področjih.

5 najpomembnejših stvari, ki jih kandidati iščejo pri bodočih zaposlovalcih

2. Plača in dodatne ugodnosti

Ko kandidati iščejo novo službo, je ena zanje najpomembnejših stvari paket nadomestil in ugodnosti, ki jih ponuja delodajalec. To je zato, ker slednja ne določajo samo finančne varnosti in stabilnosti službe, ampak lahko kažejo tudi, koliko delodajalec ceni svoje zaposlene. Plača je ključna sestavina nadomestil, ki jo kandidati upoštevajo pri odločanju o svoji novi službi. Želijo zagotoviti, da je ponujena plača konkurenčna in v skladu s standardi panoge.

Kandidati upoštevajo tudi druge ugodnosti, kot so zdravstveno zavarovanje, pokojninski načrt, plačan dopust in bonusi. Te ugodnosti lahko močno vplivajo na celoten paket nadomestil in pomenijo pomembno razliko pri kandidatovi odločitvi, ali ponudbo za delo sprejme ali zavrne.

Delodajalci morajo zagotoviti, da ponujajo konkurenčne pakete nadomestil in ugodnosti, da privabijo vrhunske talente. To pomeni, da se morajo držati standardov panoge in zagotavljati ugodnosti, ki so pomembne za zaposlene. Delodajalci, ki tega ne storijo, težje zadržijo zaposlene na dolgi rok in tvegajo, da najboljše kandidate izgubijo.

5 najpomembnejših stvari, ki jih kandidati iščejo pri bodočih zaposlovalcih

3. Ravnotežje med delom in zasebnim življenjem

Veliko kandidatov išče službo, ki jim omogoča prilagodljiv urnik, delo brez nadur ali možnost dela od doma. V čas izven delovnika se želijo odklopiti ter imeti čas za družino in prijatelje, zasledovati osebne interese, ali se preprosto sprostiti in nabrati novih moči.

Poleg tega, kandidati pogosto iščejo službo, ki se ujema z njihovimi vrednotami in prioritetami. To pomeni, da delajo za podjetje, ki ceni ravnotežje med delom in zasebnim življenjem in ga aktivno spodbuja kot del svoje kulture. Lahko pa pomeni tudi delati za delodajalca, ki ponuja ugodnosti, kot so delo na daljavo, prilagodljiv urnik in veliko dopusta.

Delodajalci, ki prepoznajo pomembnost ravnotežja med delom in zasebnim življenjem, so v večji meri tisti, ki bodo pritegnili in zadržali najboljše talente. Takšni delodajalci razumejo, da bodo zaposleni, ki se počutijo preobremenjene, pod stresom ali izgorele, bolj verjetno zapustili svojo službo ali trpeli zaradi zmanjšane produktivnosti in zadovoljstva pri delu.

5 najpomembnejših stvari, ki jih kandidati iščejo pri bodočih zaposlovalcih

4. Priložnosti za rast in razvoj

Ko kandidati iščejo novo delo, so priložnosti za rast in razvoj pogosto ključni. Želijo delati za delodajalca, ki vlaga v njihov strokovni razvoj ter jim ponuja jasno karierno pot in možnosti za učenje in razvoj spretnosti. Iščejo delo, ki jim omogoča prevzamanje projektov polnih izzivov ter redno prejemanje povratnih informacij in podpore od svojih nadrejenih in sodelavcev. Podjetja, ki cenijo razvoj zaposlenih in zagotavljajo vire, kot so programi usposabljanja, mentorstva in nadomestilo za šolnino, so bolj privlačna za kandidate.

Poleg tega želijo kandidati vedeti, da bodo njihovo trdo delo in predanost priznani in nagrajeni z možnostjo napredovanja ali prevzema vodstvene vloge. Delodajalci morajo za zagotavljanje priložnosti za rast in razvoj ustvariti podporno kulturo, ki ceni učenje in razvoj, ter uvesti procese, ki spodbujajo napredovanje, kot so ocenjevanje uspešnosti, načrtovanje nasledstva in interne objave delovnih mest.

Ponujanje priložnosti za rast in razvoj je bistvenega pomena za privabljanje in zadržanje vrhunskega kadra.

5 najpomembnejših stvari, ki jih kandidati iščejo pri bodočih zaposlovalcih

5. Varnost in stabilnost zaposlitve

Varnost in stabilnost zaposlitve sta bistvena dejavnika, ki ju morajo podjetja upoštevati, da bi pritegnila in obdržala nadarjene kandidate. Jasna vizija je ključnega pomena za doseganje varnosti in stabilnosti zaposlitve in jo je treba učinkovito deliti z zaposlenimi. Z vzpostavitvijo močnih odnosov s strankami in partnerji lahko podjetja kandidatom pokažejo, da so tu, da ostanejo, in so predana svojim dolgoročnim ciljem.

Poleg tega morajo podjetja ohranjati svoje vrednote tudi v težkih časih in zaposlenim pokazati, da jim lahko zaupajo in bodo sprejemali prave odločitve za uspeh podjetja. Za zagotovitev varnosti in stabilnosti zaposlitve je bistvenega pomena tudi vzpostavitev poslanstva podjetja in vzdrževanje odprte komunikacije med vodstvom in zaposlenimi. Z obveščanjem vseh o tem, kaj se dogaja na vseh ravneh organizacije in kako njihovo delo prispeva k njenim ciljem, se lahko zaposleni počutijo bolj varne na svojih delovnih mestih ter bolje razumejo pomen svoje vloge pri splošnem uspehu podjetja.

V današnjem hitrem in nenehno razvijajočem se poslovnem svetu je ključno, da podjetja razumejo spreminjajoča se pričakovanja zaposlenih. Da bi privabila in obdržala najboljše talente, morajo podjetja zagotoviti več kot le konkurenčno plačo. Ustvariti morajo okolje, ki spodbuja poklicno in osebno rast, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter pozitivno in vključujočo kulturo. Kandidati iščejo podjetja, ki cenijo razvoj zaposlenih, ponujajo možnosti kariernega napredovanja ter zagotavljajo konkurenčna nadomestila in ugodnosti. Delodajalci lahko to dosežejo tako, da se osredotočijo na ustvarjanje močne blagovne znamke delodajalca, zgradijo raznoliko in vključujoče delovno okolje ter racionalizirajo postopek zaposlovanja. S posvečanjem dovolj pozornosti omenjenim kritičnim področjem, lahko pritegnejo in obdržijo najboljše zaposlene ter gojijo uspešno kulturo podjetja, ki prispeva k njihovemu dolgoročnemu uspehu. Čas je, da se podjetja prilagodijo in izpolnijo razvijajoče se potrebe delovne sile, da lahko ostanejo konkurenčna in pritegnejo najboljše talente.

Imate v vašem podjetju težave s pridobivanjem najboljših talentov, ali iščete načine, kako izboljšati okolje v podjetju, da bo pritegnilo več kandidatov? Pišite nam na [email protected] in z veseljem vam bomo pomagali.

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma