V zadnjih letih se čedalje bolj poudarja pomembnost zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljni zaposleni bodo namreč dlje časa ostali v podjetju ter bili bolj produktivni in zavzeti, kar ima lahko vpliv tudi na uspeh in dvig profitabilnosti podjetja – lahko se strinjamo, da počutja zaposlenih vsekakor ne smemo zanemarjati.

zadovoljni-zaposleni

Pomembnost zadovoljstva zaposlenih se vedno začne bolj poudarjati v obdobjih, v katerih večina talentov zlahka najde zaposlitev in se delodajalci srečajo s pomanjkanjem potencialnih kandidatov na trgu – takrat podjetja spoznajo, da je ključno dobre zaposlene obdržati v podjetju, saj jih ni enostavno nadomestiti. Najenostavnejši način, kako so to reševali, je bilo povečanje določenega števila ugodnosti, kar ni bilo vedno dovolj – kdo namreč pravi, da so za zadovoljstvo potrebne le ugodnosti? Ko razmišljate o tem, si najprej postavite vprašanje: ali res lahko z gotovostjo trdite, da je počutje v vašem podjetju dobro in zaposleni z veseljem hodijo v službo?

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najboljših načinov, kako izmeriti ter tudi izboljšati zadovoljstvo vaših zaposlenih – pri tem se bomo predvsem posvetili tistim, ki jih lahko uvede vsako podjetje, ne glede na finančno sposobnost in način dela.

 

1. Izvedite raziskavo med zaposlenimi

Pred morebitno uvedbo sprememb za povečanje zadovoljstva zaposlenih je pomembna ocena trenutnega stanja v podjetju. Eden izmed odličnih načinov za to so ankete in raziskave med zaposlenimi, s katerimi to raziskujemo. Rezultati nam pokažejo, katera so področja, na katerih se lahko podjetje še izboljša ali čemu je pomembno posvetiti več pozornosti. Pri izvajanju tovrstnih raziskav je pomembno tudi poskrbeti za anonimnost, saj bomo tako lahko prišli do bolj iskrenih odgovorov.

Odličen način za merjenje zadovoljstva je FirstClass eNPS vprašalnik, ki bo pomagal identificirati težave, izboljšati zavzetost zaposlenih in zadržati najboljše talente v podjetju.

merjenje-zadovoljstva

2. Uvedite izhodne intervjuje

Potrebno je začeti na začetku in se vprašati, zakaj zaposleni sploh odhajajo iz podjetja? Kateri so glavni razlogi? Zaposleni v odhodu so vir dragocenih informacij, saj vam lahko brez večjih zadržkov ponudijo vpogled v situacijo in svoje počutje v podjetju. Odgovorijo vam lahko na vprašanja, kateri je bil glavni razlog, da zapuščajo podjetje, ali bi lahko karkoli naredili, da bi ga zadržali, kakšno je bilo sodelovanje z ostalimi člani ekipe in nadrejenim, kaj ga je najbolj motilo v podjetju in druga.

Izhodne intervjuje naj izvaja nevtralna oseba, saj bomo na ta način dobili najbolj iskrene informacije, ki jih bo posameznik v odhodu raje zaupal osebi, ki mu ni bila nadrejena, oz. ji ni direktno odgovarjal.

Izvedba tovrstnih intervjujev je le prvi korak – pomembno je, da na osnovi informacij, ki jih pridobimo, naredimo tudi akcijski načrt, s katerim lahko v prihodnosti preprečimo fluktuacijo.

3. Spodbujajte odprto komunikacijo

Rdeči alarm je, ko zaposleni morebitne težave in pomisleke zadržujejo v sebi – pa naj gre za odnose s sodelavci, strankami, težave pri opravljanju delovnih nalog, ali problemov v zasebnem življenju. Ključno je, da se zaposleni počutijo dovolj varno, da o teh stvareh odprto spregovorijo.

Odlični načini za spodbujanje odprte komunikacije so redni check-in sestanki z nadrejenimi, dostopnost vodij in drugih sodelavcev, v primeru, da zaposleni potrebuje pomoč ali nasvet, ter obstoj kanalov, prek katerih lahko posameznik tudi anonimno odda svoje mnenje ali izrazi povratno informacijo.

4. Prepoznajte dosežke zaposlenih

Ko govorimo o prepoznavanju posameznikovih dosežkov, ne govorimo le o finančni nagradi ali bonusih. V prvi vrsti govorimo o tem, da se posameznika ali ekipo osebno in/ali javno pohvali, saj to pozitivno vpliva na njihovo motivacijo in zavzetost. Na ta način namreč lahko dobijo potrditev, da so njihovo delo in trud prepoznani in niso prezrti s strani nadrejenih ali sodelavcev.

Razmislite tudi o praznovanjih pomembnih dosežkov in mejnikov podjetja, kjer se imajo zaposleni možnost še dodatno povezati, hkrati pa jim dajo občutek, da so prispevali svoj del k uspehu podjetja.

5. Ponudite priložnosti za rast in razvoj

Večina zaposlenih si želi v podjetju tudi dovolj priložnosti za izobraževanje, rast in napredovanje na dolgi rok. Pri tem ni dovolj, da ste jim priložnosti za to obljubili v zaposlitvenih razgovorih ali na začetku zaposlitve – čez čas bodo pričakovali tudi začetek njihovega uresničevanja. Jasno se pogovorite o pričakovanjih in skupaj s posamezniki oblikujte razvojni načrt v podjetju in naslednje korake oz. akcije.

Pomembno je tudi, da redno spremljate razvojni načrt posameznikov. Glede na potrebe v podjetju uvedite četrtletne, polletne ali letne razgovore, ki so odlična priložnost za sledenje napredku zaposlenih in njihovih želja.

6. Bodite transparentni

Transparentnost spodbuja zaupanje, spoštovanje in občutek vključenosti na delovnem mestu. Ko podjetje deluje na transparenten način, dobijo zaposleni priložnost, da bolje razumejo njegovo delovanje, odločitve in cilje ter lahko k temu tudi prispevajo.

Predstavljajte si, da vam za večje spremembe v podjetju pove sodelavec, ali slučajno slišite govorice na hodniku – kako bi se ob tem počutili? Pomembno je, da vodstvo tovrstne novice pravočasno in jasno skomunicira z zaposlenimi ter jim obenem da priložnost za vsa morebitna vprašanja.

6. Organizirajte teambuildinge

Ste opazili, da so zaposleni v vašem podjetju premalo povezani ali slabo sodelujejo? Čeprav se ljudje razlikujejo po tem, ali raje delajo sami, ali v ekipi, številni projekti večkrat zahtevajo sodelovanje več ljudi. Takrat je ključnega pomena, kako se ti med seboj razumejo in v kakšnih odnosih so.

Teambuildingi so odlična priložnost za vzpostavljanje vezi, krepitev zaupanja in komunikacije, še posebej skozi različne aktivnosti, ki to spodbujajo. Pozitiven vpliv teambuildingov je tudi krepitev odnosov in večji občutek pripadnosti podjetju. Hkrati pa ponuja možnost, da bolje opazujemo dinamiko zaposlenih ter identificiramo morebitne težave, ki jih lahko rešimo. V primeru, da pri tem opazimo večja nesoglasja ali slabe odnose, druženja ne bodo izboljšaa stanja, zato moramo pristopiti k njihovemu reševanju na drugačen način.

Kje se torej lotiti izboljšanja zadovoljstva zaposlenih? Najbolje je, da na začetku in korak za korakom – ne prehitevajte! Začnite z merjenjem trenutnega počutja v podjetju, nato pa glede na rezultate prioritizirajte področja, ki zahtevajo takojšnje urgiranje in akcije. Vseskozi pa se zavedajte, da čeprav ta proces lahko predstavlja dodatno delo, s tem pomagate vašemu podjetju zadržati zaposlene na dolgi rok.

Potrebujete pomoč pri merjenju trenutnega zadovoljstva med zaposlenimi? FirstClass eNPS je odličen način, ki vam ta del olajša ter omogoči takojšnji začetek merjenja in hitre rezultate. Za več informacij nas kontaktirajte prek obrazca ali pišite na [email protected].

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma