V času pandemije COVID-19 je postalo še bolj pomembno ohranjati ravnovesje med delom in zasebnim življenjem (angl. work-life balance), ki je ključno za zadovoljstvo zaposlenih. Takrat so se namreč meje med delom in zasebnim življenjem zabrisale, saj se je z delom od doma začelo več zaposlenih soočati s povečanim stresom in izgorelostjo – kar nankrat so bili namreč vedno na voljo ali delali ves dan. Danes je tako pomembno, da kot delodajalec ali HR strokovnjak v podjetju sprejmete ukrepe za podporo ohranjanja ravnovesja za zaposlene.

Pomembnost ravnovesja med delom in zasebnim življenjem potrjujejo tudi raziskave. Te navajajo (Zappier, 2022), da 72 % zaposlenih pravi, da je ravnovesje zelo pomemben dejavnik pri zbiri službe, 57 % iskalcev zaposlitve pa, da je slabo razmerje krivo, da iščejo novo zaposlitev.

V nadaljevanju je predstavljen vpliv ravnovesja med delom in zasebnim življenjem za posameznika in podjetje ter strategije, kako to ravnovesje izboljšati.

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

Kakšen vpliv ima ravnovesje med delom in zasebnim življenjem?

Ravnovesje se nanaša na razmerje med osebnimi in poslovnimi odgovornostmi zaposlenega. Ko ga je mogoče doseči, obstaja večja verjetnost, da bodo bili posamezniki motivirani za delovne aktivnosti in vanje vpleteni. Nedoseganje tega ravnovesja ima lahko negativne posledice tako za zaposlenega – npr. stres, anksioznost, depresija ali izgorelost, kot tudi za podjetje – npr. nižja produktivnost, nevpletenost ali višja fluktuacija zaposlenih.

Strategije za doseganje boljšega ravnovesja

Kot delodajalec ali strokovnjak na HR področju imate močan vpliv na možnost izboljšanja ravnovesja med delom in zasebnim življenjem vaših zaposlenih. Preberite si 8 načinov, kako ga lahko izboljšate:

1. Možnost dela na daljavo

Vožnja na delo zaposlenim vsekakor na dnevnem nivoju lahko vzame veliko dragocenega časa, zato razmislite, če jim lahko občasno ponudite tudi delo na daljavo, kar bo imelo pozitiven vpliv – večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi prihranka časa, ki ga bodo lahko namenili svojemu zasebnemu življenju, svojim bližnjim in hobijem.

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

2. Uvedba fleksibilnega delovnika

So ljudje, ki so najbolj produktivni zjutraj, in tisti, ki bodo lahko največ dela opravili popoldne ali celo pozno zvečer. Če je delo vaših zaposlenih neodvisno od delovnika drugih, razmislite o fleksibilnem delovniku, ki omogoča, da vsak posameznik dela takrat, ko se počuti najbolj produktivnega.

3. Vključitev ravnovesja v kulturo podjetja

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem vključite v kulturo podjetja na način, da jasno definirate delovni čas in dosegljivost zaposlenih – četudi imate fleksibilni delovnik, določite časovno obdobje v dnevu, ko morajo biti vsi dosegljivi (npr. med 10. in 14. uro).

Dodatno tudi spodbujajte zaposlene, da si med delom vzamejo tudi krajše premore in porabijo dneve namenjene dopustu. Te namreč pripomorejo, da si spočijejo glavo in naberejo novo energijo ter se na delo vrnejo polni dodatne moči.

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

4. Naj se zaposleni izklopijo po koncu dela

Spodbujajte zaposlene, da se po koncu delovnika izklopijo. Naj bo jasno skomunicirano, da od njih ne zahtevate, da so dosegljivi izven delovnih ur ter jim v tem času ni treba pregledovati e-pošte in odgovarjati na sporočila. Seveda pride včasih nujna ali izredna situacija, ki zahteva, da so dosegljivi tudi takrat, ampak naj bo to raje izjema, kot pravilo.

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

5. Redna komunikacija

Včasih se vam lahko zdi, da je v vašem podjetju popolno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, a to v resnici ne drži. Ključ, da odkrijete realno stanje je, da zagotavljate redno komunikacijo. Uvedite redne pogovore svojih zaposlenih z nadrejenimi, znotraj katerih pogovor ne teče le o posameznikovih ciljih, ampak tudi o počutju na delovnem mestu in morebitni (pre)obremenjenosti.

6. Ponudite dodatno podporo

Nekateri izmed zaposlenih bodo lahko kljub vsem ukrepom imeli težavo popolnoma ločiti delo in zasebno življenje. Namesto, da poskušate to doseči »na silo«, zaposlenim raje ponudite podporo na način, da jim ponudite varstvo za otroke na lokaciji ali možnost svetovanja za lažje spopadanje s stresnimi situacijami.

7. Organizacija delavnic in izobraževanj

Čeprav je pomembno, da zaposleni stalno razvijajo svoja strokovna znanja, ne smemo pozabiti na pridobivanje znanj na področjih, kot so učinkovito upravljanje s časom, jasno postavljanje prioritet, načini za povečanje učinkovitosti in izboljšanje splošnega počutja. Delavnice, usposabljanja in druge oblike izobraževanj, ki se osredotočajo na ta področja, lahko zaposlenim zagotavljajo veliko koristi ter prispevajo k bolj pozitivnem in produktivnem delovnem okolju. Investiranje v razvoj zaposlenih ne vpliva le na izboljšanje zadovoljstva in zadržanje, ampak tudi poveča njihovo skupno produktivnost in učinkovitost.

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

8. Nagrajevanje učinkovitosti namesto nadur

To, da je boljši zaposleni tisti, ki dela 10 ur namesto 8 ur na dan je eden izmed največjih mitov. Tisti, ki dela več, ne pomeni, da tudi več naredi, ali delo opravi bolje. Tukaj se pojavi tudi vprašanje produktivnosti – koliko ur na dan je lahko posameznik zares efektiven? Vsaka dodatna ura tako ne pomeni boljše opravljenega dela, zagotovo pa vpliva na kakovost posameznikovega življenja ter razmerja med delom in zasebnim življenjem.

Pomembno je, da z zaposlenimi jasno določite cilje, ki jih je mogoče opraviti znotraj rednega delovnega časa in ne zahtevajo dodatnih nadur. V nasprotnem primeru bo namreč ena izmed vrednot v podjetju postala prekomerno delo izven delovnega časa kot način za uspešnost v podjetju, kar pa ni prav.

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

Ali že imate katero izmed strategij že implementirano v vašem podjetju? Ali opazite njihov pozitiven vpliv na zaposlene? Če je vaš odgovor ne, je sedaj skrajni čas, da poskusite z nekaterimi, ki jih vaše podjetje dopušča, pri čemer merite njihov učinek na zaposlene. Četudi lahko rečete, da so nekatere izmed njih že del vaše organizacije, je pomembno, da preverite njihovo pomembnost za zaposlene ter razmislite še o uvedbi dodatnih strategij.

Časi, ko je bilo normalno delati od zgodnjega jutra do poznega večera, so mimo. V Evropi se namreč v zadnjih letih in mesecih močno govori o skrajšanem 6-urnem delovniku, 4-dnevnem delovnem tednu in drugih oblikah dela, ki pripomorejo k boljšemu počutju zaposlenih. V prihodnosti bodo tako zmagovalci ravno tisti delodajalci, ki bodo omogočali dobro razmerje med delom in zasebnim življenjem. Ali boste med njimi?

Vas zanima, kako nekatere izmed predstavljenih strategij vpeljati v vaše podjetje ter vzpostaviti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem? Pišite nam na [email protected] in z veseljem vam pomagamo pri reševanju vaših izzivov in naslednjih korakih, ki vam bodo pomagali do zadovoljnejših zaposlenih.

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma