Nikoli ne moremo z gotovostjo trditi, da je novi zaposleni idealna izbira za podjetje. Prav tako ne moremo zagotoviti, da se bo ta oseba učinkovito vklopila v delovno okolje, uspešno sodelovala s sodelavci in hkrati prispevala k ustvarjanju dodane vrednosti za organizacijo.

A tveganje, da kandidat ne bo prava izbira za podjetje, lahko vsaj do neke mere zmanjšamo z merjenjem njegovega kulturnega ujemanja s podjetjem. Dobro kulturno ujemanje je pomembna predpostavka za uspeh kandidata na delovnem mestu in posledično tudi uspeha organizacije na dolgi rok.

Zakaj je kulturno ujemanje kandidata s podjetjem ključna sestavina uspeha organizacije?

Kaj je kulturno ujemanje?

Kulturno ujemanje pomeni, kako dobro se vrednote, vedenja in stališča zaposlenega ujemajo s tistimi v podjetju. Prav tako kot posamezniki, imajo tudi podjetja svoje značilnosti; mnoga se opredeljujejo na enak način kot ljudje. Preverjanje kulturnega ujemanja pri potencialnih kandidatih nam pove, kakšen vpliv bi lahko imeli na organizacijo. Organizacijska kultura namreč oblikuje vse, od načina interakcije med zaposlenimi, do njihovih stilov komuniciranja. 

Organizacijska kultura je v zadnjih letih postala priljubljena tema v vodilnih poslovnih publikacijah – omenjanje organizacijske kulture se je od leta 2019 povečalo z manj kot 500.000 na več kot 2 milijona leta 2021. Vendar pa je kultura podjetja veliko več kot to. Predstavlja jedro organizacije – nekaj, kar sega daleč onkraj novoletnih zabav in teambuildingov. Kultura podjetja zajema vse, kar podjetje predstavlja in kako deluje, vključno z vrednotami, normami in pričakovanji, ki jih ima podjetje do svojih zaposlenih. 

Če podjetje porabi čas in denar za zaposlovanje ljudi, ki se ne ujemajo z njegovimi vrednotami in se ne razumejo s sodelavci, bo delovno razmerje verjetno težavno – tudi če imajo obilo izkušenj in se popolnoma ujemajo z opisom dela. Torej, kadar se osnovne vrednote kandidata ujemajo z vrednotami podjetja, obstaja kulturno ujemanje, ki je koristno za obe strani.

Zakaj je kulturno ujemanje kandidata s podjetjem ključna sestavina uspeha organizacije?

Zakaj sta dobra organizacijska kultura in kulturno ujemanje pomembna?

1. Privablja najboljše talente v podjetje

Visoka plača in ugodnosti za zaposlene lahko privlačijo nekatere kandidate, vendar pa so za druge pomembnejše neoprijemljive lastnosti podjetja, ki lahko naredijo razliko. Verjetno ne želimo kandidatov, ki so pri nas zaposleni izključno iz finančnih razlogov – takšni bodo namreč ob boljši ponudbi ponovno menjali zaposlitev, vsaj glede na naše izkušnje.

Podjetja, ki na svoji spletni strani ali družbenih omrežjih jasno predstavijo svojo kulturo, omogočajo potencialnim kandidatom, da ti bolje razumejo, kaj jih motivira. Kandidatom to omogoča, da ocenijo, ali gre za kulturno ujemanje, katerega iščejo.

Zakaj je kulturno ujemanje kandidata s podjetjem ključna sestavina uspeha organizacije?

2. Ustvarja pozitiven employer branding

Dobra organizacijska kultura sama po sebi ustavarja pozitiven employer branding, ki se hitro in brezplačno širi. Zaposleni niso le največje bogastvo podjetja, ampak so lahko tudi njegovi najboljši promotorji. Ko zaposleni hvalijo podjetje, za katerega delajo, to pritegne pozornost potencialnih strank, kupcev in kandidatov za zaposlitev.

3. Povečuje produktivnost zaposlenih

Zaposleni, ki se ujemajo s kulturo podjetja in uživajo v svojem delu, so za kar 20 % bolj produktivni in dosegajo višje ravni uspešnosti. Po drugi strani pa tisti, ki se ne ujemajo s kulturo podjetja, lahko občutijo nezadovoljstvo, kar vodi v upad produktivnosti.

Zakaj je kulturno ujemanje kandidata s podjetjem ključna sestavina uspeha organizacije?

4. Povezuje ekipo in izboljšuje vzdušje v ekipi

Ekipa, ki si deli enake osnovne vrednote, deluje bolje in je posledično tudi bolj usklajena pri doseganju skupnih ciljev. Poklicne in osebne razlike je lažje reševati v ekipah, kjer se zaposleni zavzemajo za podobne vrednote. Dobra organizacijska kultura posledično tudi prispeva k dobremu vzdušju v ekipi, ki je ključen faktor za uspeh organizacije.

Zakaj je kulturno ujemanje kandidata s podjetjem ključna sestavina uspeha organizacije?

5. Znižuje fluktuacijo zaposlenih in stroške podjetja

Posameznik, ki ne ustreza kulturi podjetja, najpogosteje tudi ne bo dolgo ostal v podjetju. To pomeni, da bo podjetje moralo ponovno začeti s postopkom iskanja in selekcije novih zaposlenih, kar zahteva čas in denar. Ko novi zaposleni pride, bo ponovno potreben daljši postopek uvajanja, preden bo lahko samostojno začel z delom. Dobro kulturno ujemanje znižuje fluktuacijo zaposlenih ter posledično znižuje stroške iskanja in selekcije novih zaposlenih in njihovega uvajanja. Po podatkih društva SHRM lahko fluktuacija zaposlenih organizacijo stane med 50 in 60 % letne plače zaposlenega.

Prihodnost merjenja kulturnega ujemanja v organizacijah

Ko se usmerjamo v prihodnost dela, opažamo, da se koncept kulturnega ujemanja spreminja. Tradicionalen pristop lahko privede do homogenosti, kar omejuje raznolikost in zavira inovacije, zato je izjemno pomembno, da se osredotočimo na kulturno raznolikost in si prizadevamo za pridobitev posameznikov, ki prinašajo raznolike poglede in izkušnje v organizacijo.

Za dosego tega cilja lahko izkoristimo tehnologijo in umetno inteligenco, ki nam pomagata prepoznati kandidate, ki lahko dopolnjujejo našo kulturo. Orodja, ki temeljijo na podatkih, lahko ocenijo kandidate glede na njihove vrednote, delovne sloge in pristope k reševanju problemov, kar pomaga prepoznati posameznike, ki delijo osnovne vrednote, hkrati pa prinašajo edinstvene perspektive in izkušnje.

Močna strategija raznolikosti bo tudi pomagala zagotoviti, da se kadrovske prakse ujemajo s cilji organizacije. S poudarkom na raznolikosti in vključenosti lahko privabite in zadržite vrhunske talente z različnimi ozadji, kar spodbuja inovacije in ustvarjalnost. Pomembno je razumeti, kaj vaše podjetje že ima in kaj še potrebuje. To vključuje prepoznavanje pomanjkljivosti v vaši ekipi in iskanje teh lastnosti pri novo zaposlenih. A ob tem morate biti previdni, saj lahko prevelika raznolikost v ekipi povzroči konflikte in trenja. 

Zakaj je kulturno ujemanje kandidata s podjetjem ključna sestavina uspeha organizacije?

Kulturno ujemanje podjetja z zaposlenimi  je močan dejavnik poslovnega uspeha. Je ključ do angažiranosti, uspešnosti in produktivnosti zaposlenih. Zaposleni, ki se v večji meri identificirajo s podjetjem, so bolj zadovoljni, zvesti in dosegajo boljše rezultate, zato je večja verjetnost, da bodo v njem ostali. 

Pomembno je, da se opredelitve kulture in merjenja kulturnega ujemanja podjetje loti na pravilni način. Pred začetkom merjenja ujemanja kulture kandidatov, mora podjetje znati opredeliti in izraziti kulturo organizacije – njene vrednote, cilje in prakse – ter to razumevanje vključiti v postopek zaposlovanja. 

V podjetju FirstClass vam pomagamo pri postopku definiranja kulture podjetja, kot tudi pri  iskanju kulturnega ujamanja med kandidatom in podjetjem. Če vas zanima več o storitvi, nam pišite na [email protected]

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma