Izobraževanje zaposlenih je ključen element vsakega podjetja, ki pomaga pri razvoju posameznikov na svojih področjih in njihovem pridobivanju manjkajočega znanja ter zviševanju zadovoljstva. Na drugi strani pomaga tudi podjetju samem, da ostane konkurečno na trgu, z zaposlenimi, ki poznajo najnovejše trende, tehnologije in orodja, ki jim pomagajo pri učinkovitemu in produktivnemu opravljanju vsakdanjega dela.

Po raziskavi Linkedina (Workplace Learning Report, 2023) se med top petimi dejavniki, ki ljudi ženejo k iskanju novih služb, znajdejo tudi t. i. »priložnosti za učenje in razvoj novih spretnosti«. To dokazuje, da se morajo podjetja v večji meri osredotočiti na izobraževalni del, ki jim bo pomagal privabiti nove ljudi in zadržati trenutne zaposlene.

Veliko podjetij žal enostavno pozabi na pomembnost izobraževanja zaposlenih, kar je lahko tudi eden izmed razlogov za zaostanek za konkurenco. Četudi nimate na voljo velikega proračuna, da zaposlene pošljete na delavnice ali izobraževanja, ne pozabite na prenos znanja znotraj ekipe, ki predstavlja eno izmed oblik izobraževanja in je lahko še kako dragoceno.

interno izobraževanje

Tudi v oglasih za delovna mesta lahko dandanes vse večkrat opazimo, da podjetja v sekciji »Kaj ponujamo?« naštevajo možnosti, kot so »strokovna usposabljanja«, »možnost osebnega in kariernega razvoja«, »proračun za izobraževanje« in podobno – vsi ti se nanašajo prav na izobraževanja zaposlenih.

Vse našteto kaže, da so izobraževanja in možnosti za profesionalni razvoj resnično pomembni za zaposlene in kandidate na trgu dela. S tem namenom vam v nadaljevanju predstavljamo tri pomembne korake, ki vam pomagajo pri uvedbi sistema izobraževanja zaposlenih v vašem podjetju:


1. Ocenite trenutno stanje in raziščite trende

Prvi korak je, da pridobite podporo vodstva v podjetju za izobraževanje in se z njimi dogovorite za ustrezen proračun za njihovo izvedbo. S pomočjo individualnih 1 na 1 razgovorov, vprašalnikov in/ali anket raziščite, katere so njihove pomanjkljivosti ali področja za izboljšavo znanja na trenutni poziciji ter ravni oddelka in podjetja. To bo služilo kot izhodišče za lažjo izbiro izobraževanj po področjih.

Izobraževanje zaposlenih lahko razdelimo na:

  1. Individualno izobraževanje je namenjeno nadgradnji znanja posameznika na izbranem delovnem mestu – to je prilagojeno njegovim individualnim potrebam oz. zahtevam delovnega mesta.
  2. Skupinsko izobraževanje je namenjeno celotni ekipi, oddelku ali podjetju in služi nadgrajevanju bolj splošnih kompetenc in veščin, ki so pomembne za podjetje.

V tem procesu je ključno tudi, da raziščete, kje bo vaša industrija čez nekaj let in kako ostati pred konkurenco. V razgovore, vprašalnike ali ankete vključite tudi vprašanja, ki se nanašajo na to, ali imajo zaposleni ustrezna znanja in veščine, da bodo prišli do želenega cilja in sledili napredkom, ki se bodo dogajali v prihodnosti.

2. Z zaposlenimi zastavite cilje in izberite izobraževanja

Na osnovi ocene trenutnega stanja in raziskave trendov, določite glavne cilje izobraževanj in potrebna področja nadgradnje znanja posameznikov oz. oddelkov ter to skomunicirajte z zaposlenimi. To je pomemben korak, da zaposleni čutijo, da podjetje vanje vlaga, kar ustvarja večje zaupanje.

Ko enkrat razumete, katera področja je treba nadgraditi, določite primerna izobraževanja in njihovo obliko izvedbe:

  • Interna izobraževanja – izobraževanja, ki se izvedejo v podjetju in jih lahko izvaja zaposleni znotraj podjetja s primernim znanjem, ali zunanji predavatelj. Tovrstni tipi izobraževanj so lahko zato prilagojena vašemu podjetju.
  • Eksterna izobraževanja – številna podjetja in posamezni strokovnjaki izvajajo izobraževanja na izbrano temo, ki navadno zanima večje število ljudi.
  • Spletna izobraževanja – svetovni splet je vir številnih izobraževanj na različne teme, ki imajo navadno to prednost, da jih lahko zaposleni opravlja v času, ki mu ustreza.
  • Konference – enodnevne ali večdnevne konference so odlična priložnost, da zaposleni v kratkem času spoznajo nove trende, primere dobre prakse in imajo možnost izmenjave znanj z drugimi udeleženci.
konference

V izbiro individualnih izobraževanj je pomembno vključiti zaposlenega, ki je strokovnjak na svojem področju in mogoče že pozna primerna izobraževanja za nadgradnjo znanja in obliko izvedbe, ki mu najbolj ustreza.

Za skupinska izobraževanja pa lahko na osnovi rezultatov raziščete, kdo so največji strokovnjaki v industriji na omenjenem področju in znani predavatelji, preverite njihove reference in se poskusite dogovoriti za izvedbo izobraževanja – najbolje v obliki, ki je namenjena le udeležencem vašega podjetja in prilagojena njihovim potrebam.

V tem koraku je pomembno tudi zastaviti časovnico izobraževanj, tako za posameznike, kot tiste na nivoju oddelka ali podjetja. Najbolje je, da se dela načrt za eno leto vnaprej – tako lahko izbraževanja smiselno razdelite po četrtletjih, zaposleni pa si lahko pravočasno rezervirajo čas.

3. Izvedite zastavljeni načrt in ponovno ocenite stanje

Pomembno je, da po zaključenem izobraževanju zaposlenih in v času, ki dopušča uporabo in vključitev pridobljenega znanja in veščin v delovni proces, z njimi preverite in spremljate:

  1. Zadovoljstvo z izbranim izobraževanjem in obliko izvedbe.
  2. Možnost uporabe znanja pri vsakdanjem delu.
  3. Napredovanje na izbranem področju skozi čas.
3 koraki, kako vzpostaviti sistem izobraževanja za zaposlene v podjetjih

Uvedba sistema izobraževanja za zaposlene je sistematični proces, ki vključuje tako vodstvo, HR strokovnjake in zaposlene. Pomembno je, da se izbere najboljši način za oceno trenutnega stanja, ki je ključna za vse nadaljne aktivnosti izbire področja in oblike izobraževanj. Čeprav zahteva začetni finančni vložek, ki se lahko zdi na prvi pogled nepotreben, se je treba nujno zavedati, da prinaša večjo dobičkonosnost začetne investicije na dolgi rok v primeru, da res izberemo prava izobraževanja in opolnomočimo zaposlene, da nova znanja uporabljajo tudi v praksi. 

Ali želite dodatno pomoč ali svetovanje, kako uvesti sistem izobraževanja v vaše podjetje? Kontaktirajte nas ne e-mail naslov [email protected] ali pokličite na telefon 040 775 570 in z veseljem vam pomagamo.

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma