Na trgu dela se je v letu 2022 množično pojavil nov trend tiha odpoved (angl. quiet quitting). V letu 2021 je trg dela že pretresel trend množičnih odpovedi (angl. great resignation), delavci so zapuščali svoje pozicije zaradi slabih delovnih pogojev, nizkih plač … Pri tihi odpovedi pa gre za nekaj povsem drugega.

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

Kaj je tiha odpoved?

Pri tihi odpovedi delavci ne zapuščajo delovnih mest, vendar naredijo zgolj stvari, ki so v opisu njihovih delovnih nalog in so za to plačani. Na primer: Ne odgovarjajo na elektronsko pošto izven delovnega časa, ne delajo nadur, niso samoiniciativni, ne udeležujejo se neformalnih službenih druženj …

Znak tihe odpovedi je tudi nizko vlaganje v delovne aktivnosti. Tihi odpovedovalci so pri delu nezavzeti in ne nameravajo iti preko svojih dolžnosti. Na podlagi longitudinalnih podatkov, ki jih je zbral Gallup, gre za najnižjo stopnjo zavzetosti v zadnjem desetletju. Generacije, ki jih večinoma predstavljajo tisti, ki tiho odnehajo, so generacija Z in mlajši milenijci.

Primer tihe odpovedi: Administrativna pomočnica, identificirana kot Christy G., je dejala: »Ne komuniciram z nikomer v službi pred 7.00 ali po 16.30. Delam v podjetju, kjer moje naloge niso urgentne – ne gre za življenje ali smrt. Če nekdo ob koncu dneva zahteva nekaj, na primer skenirano datoteko ali kaj podobnega, lahko počaka do naslednjega dne.«

Izraz »quiet quitting« ni nov, prvič ga je leta 2009 uporabil ekonomist Mark Boldger, vendar pa je postal priljubljen leta 2022, leto po začetku množičnih odpovedi. Medtem ko je akademska skupnost enotna v prepričanju, da obstaja povezava med pandemijo in pojavoma množične in tihe odpovedi, ni enotnega mnenja, da so te spremembe posledica omejitev Covida-19. Nezadovoljstvo zaposlenih v smislu visoke fluktuacije in nizke zavzetosti nasploh je namreč obstajala precej pred pandemijo zaradi nizkih plač, zahtevnih delovnih izmen in nadur. Covid-19 je torej deloval kot katalizator sprememb in jih pospešil, ne pa kot njihov vir.

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

Kaj je povzročilo tiho odpoved?

Še vedno ne vemo ali tiha odpoved zgolj modna muha ali trend. Brez dvoma pa kaže na globoko, dolgotrajno in množično nezadovoljstvo delovne sile, ki ga je treba obravnavati in ga ni več mogoče ignorirati. Kakšni so motivi, ki so zaposlene spodbudili, da opustijo trenutno službo ali se umaknejo?

Poleg dolgotrajnih težav v zvezi z nizkimi plačami so najpogostejši vzroki tihe odpovedi: nepriznavanje uspešnosti, občutek nespoštovanja, slaba organizacijska kultura in poklicna neizpolnjenost.

Pri tihi odpovedi se zdi očitno, da se viri nezadovoljstva zaposlenih vrtijo okoli treh temeljnih dejavnikov, ki so skupne vsakemu človeku: potrebe, vrednote in namen.

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

Temeljni vzrok nezadovoljstva je torej nezadovoljevanje njihovih potreb pri delu. Zenger in Folkman (2022) poročata, da je tiha odpoved posledica občutka podcenjenosti in podcenjevanja ter da imajo zaposleni menedžerjev, ki doseganje rezultatov usklajujejo s skrbjo za potrebe drugih, najnižji odstotek tihih odpovedi.

Drugi vzrok je slaba organizacijska kultura in pomanjkanje priložnosti za učenje in rast. Generacija Z in miljenijci ne bodo vzpostavili dolgoročnih odnosov v podjetju, katerega vrednote se ne ujemajo z njihovimi osebnimi vrednotami.

Tretji vzrok za tiho odpoved je, da zaposleni ne razumejo več pravega pomena svojega dela in se sprašujejo, zakaj so sploh še del te organizacije. Z drugimi besedami – njihov občutek pripadnosti podjetju se drastično zmanjša, kot tudi splošno zanimanje za podjetje in skupne cilje organizacije. Ko zaposleni čutijo, da njihova organizacija pomaga spreminjati svet na bolje, to daje njihovem delu smisel in namen ter se počutijo izpopolnjene s svojimi prispevki k podjetju in družbi.

Kako prepoznati znake tihe odpovedi?

Ključno je, da znake tihe odpovedi pri svojih zaposlenih in sodelavcih prepoznamo in pravi čas ukrepamo ter skušamo najti ustrezne rešitve. Bodite pozorni na naslednjih 5 znakov, ki nakazujejo na tiho odpoved:

1. Slabo timsko delo

Zaposleni, ki prakticirajo tiho odpoved, so slabi timski igralci. Nagnjeni so le k temu, da naredijo minimum in bodo delali samo tisto, kar je nujno potrebno, da preživijo ali obdržijo svoje položaje, ne bodo nagnjeni k sodelovanju ali timskem delu. Ti zaposleni se lahko tudi počutijo kot da timsko delo presega njihove odgovornosti.  

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

2. Nezavzetost na sestankih

Znaki nezavzetosti na sestankih vključujejo: slabo poslušanje, pomanjkanje pozornosti, malo ali nič prispevkov med sestankom ali nenehno zamujanje. Zaposleni, ki so izjemno nezavzeti, se sestankov lahko sploh ne udeležijo. Seveda pa to ne pomeni, da vsako morebitno nezavzetost na sestanku pripišemo tihi odpovedi. Razlogi so lahko zgolj naporen delovni dan, izgorelost ali celo osebne težave, ki imajo vpliv na njihovo delo ali počutje v službi.

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

3. Pomankanje navdušenja pri delu

Če se vaši sodelavci pri delu ne počutijo motivirane, to lahko pomeni, da so prerasli svoje vloge, nimajo občutka, da se lahko učijo ali rastejo znotraj svoje vloge, ali pa se ne počutijo cenjene ali spoštovane. Pomanjkanje navdušenja nad delom je znak, da nekdo morda »tiho odneha«. Če opazite, da vaši zaposleni ne opravijo svojega dela pravočasno, ne prispevajo k vašim skupnim ciljem ali ne govorijo in postavljajo vprašanj na sestankih, to lahko pomeni, da izgubljajo motivacijo. Če se vaši zaposleni ne počutijo, da so nagrajeni za svoje delo, jim lahko začne primanjkovati navdušenja.

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

4. Izolacija od ostalih članov skupine

Znak tihe odpovedi je tudi postopno izoliranje od drugih članov ekipe. Zaposleni se izolirajo od drugih članov ekipe, ker ne cenijo več teh delovnih odnosov ali preprosto zato, ker sodelovanja ne vidijo več kot del svojih vlog. Posledično bodo začeli trpeti tudi njihovi delovni odnosi s člani ekipe.

Kaj je tiha odpoved in kako jo prepoznati?

5. Slabša uspešnosti pri delu

Čeprav lahko obstaja več dejavnikov, ki prispevajo k slabi uspešnosti, je to eden najvidnejših znakov, da eden od vaših zaposlenih morda »tiho odneha«. Pri zaposlenih, ki so sicer zelo uspešni in vestni, bo sprememba zelo opazna.  Primer: Zaposleni, ki sicer vedno dosegajo ali presegajo vsa merila uspešnosti in sledijo skupnim ciljem, naenkrat dosegajo le minimalno potrebne standarde.

Medtem ko je tiha odpoved lahko odraz zaposlenega in njegove želje po boljšem ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, je lahko tudi izgorel ali brez motivacije zaradi kaotičnega stanja v podjetju. Če tako vedenje opazite med večimi člani ekipe, je to morda znak, da morate v podjetju narediti nekaj korenitih sprememb in poskrbeti za dobro počutje svojih zaposlenih na delovnem mestu.

Preberite še:

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

8 strategij, kako ustvariti boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za zaposlene

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

Kako uravnavati stres in preprečiti izgorelost?

Kako uravnavati stres in preprečiti izgorelost?