Milenijci so se ravno usidrali v delovnih okoljih pa je že tu nova generacija, ki vstopa na trg dela. Z vsako novo generacijo prihajajo novi izzivi in tudi nove prednosti – in v uspešnih podjetjih se vse bolj zavedajo pomena medgeneracijskega učenja in predajanja izkušenj ter tudi zadovoljstva zaposlenih.

 

Generacija Z torej že trka na vrata zaposlovalcev, zato se je nanje dobro pravočasno pripraviti.

Kdo so generacija Z in zakaj so pomembni?

Generacija Z zajema mlade, ki so se rodili med letoma 1996 in 2015, in je prva generacija, ki je odraščala z digitalno tehnologijo. Pravimo jim tudi zoomerji ali celo digitalni domorodci, saj so jim bili mobilni telefoni položeni v zibko (vendar to ne pomeni nujno, da so digitalno pismeni). Politika jih zanima in so politično aktivni, kar pokažejo tudi z denarnico: za nakup se odločijo tudi zaradi etičnih, političnih ali ekoloških prepričanj. So bolj strpni kot prejšnje generacije. Pogosto občutijo stres, saj jih vse življenje spremljajo različne krize, hkrati pa je šolsko in delovno okolje izjemno storilnostno naravnano. Pogosto se ukvarjajo s športom in vse redkeje posežejo po alkoholu ali cigaretah. Pripadniki generacije Z so zelo ustvarjalni in dejavni na umetniškem področju.

Kot izrazito kreativna generacija bodo v podjetje prinesli novo energijo, s svojo organsko vpetostjo v nove tehnologije pa bodo tudi pospeševalci sprememb.

Kaj si želi generacija Z od zaposlovalcev?

Kakšni so na delovnem mestu?

Predstavniki generacije Z predvsem niso lojalni podjetju in ne bodo dolgo trpeli neurejenih delovnih razmer. Zanje so napredovanje, dobro plačilo, prijetno delovno okolje, dobri odnosi ter skrb za ravnovesje med delom in prostim časom izjemnega pomena, zato bodo hitro poiskali in tudi našli drugo podjetje, kjer bodo znali bolje prisluhniti njihovim potrebam.

Kaj želijo od delodajalcev?

Kaj jim je pomembno in kaj želijo od svojega delovnega okolja? S čim jih prepričati, da ste pravi zanje?

1. Fleksibilno delo

Vzpon računalništva v oblaku je omogočil, da lahko vsak dela kadarkoli in od koderkoli. Prejšnje generacije te možnosti še niso imele priložnosti zares izkusiti, za generacijo Z pa je prilagodljivo delo izjemnega pomena.

Glede na to, da cenijo tako svoj prosti čas kot svojo poklicno pot, želijo dokazati svoje sposobnosti, ne da bi jih kariera ovirala v zasebnem življenju. Delodajalec se jim lahko približa z uvedbo fleksibilnega urnika, možnostjo dela od doma ali vsaj z vpeljavo t. i. hibridnega dela, ko nekaj dni delajo od doma, nekaj dni pa v pisarni.

Tudi možnost, da sami izbirajo svoje projekte ali pa se pridružijo tistim, ki jih zanimajo, je pogosto dober način, da začutijo več pripadnosti podjetju.

Kaj si želi generacija Z od zaposlovalcev?

2. Skrb za duševno zdravje

Pripadniki generacije Z so pod vplivom stresa in se ga – za razliko od prejšnjih generacij – tudi zavedajo, zato je zanje skrb za duševno zdravje izjemnega pomena.

Delodajalci lahko pri tem pomagajo tako, da vzpostavijo ustrezno delovno kulturo, ki omogoča kakovostno usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja, tudi s pomočjo že omenjenega fleksibilnega dela. Tako bodo zaposleni lahko sami razporejali svoj delovni čas, delodajalec pa jim bo zaupal, da bo delo opravljeno. V takšnem okolju bodo zaposleni bolj zadovoljni, s tem pa tudi bolj produktivni.

Zaposlenim bodo koristile tudi različne delavnice, namenjene obvladovanju stresa, boljši komunikaciji in podobnim temam.

3. Možnost izobraževanja in razvoja sposobnosti

Generacija Z je zelo mlada, zato so radovedni in se želijo učiti, kjerkoli se jim ponudi priložnost, svoje znanje pa s pridom uporabljajo pri svojem delu.

Od podjetja bodo seveda pričakovali možnost izobraževanja – tako formalnega kot neformalnega. Delodajalci lahko skupaj z mladimi zaposlenimi pripravijo načrt izobraževanja in jim omogočijo udeležbo na zunanjih izobraževanjih, z mentorskim programom in internimi izobraževanji pa bodo pridobili znanja, ki so specifična v posameznem podjetju.

Če se podjetje odloči pripraviti svoje izobraževanje ali pa izbere že obstoječe, bo izobraževanje najbolj učinkovito, če bo potekalo preko pametnih telefonov, če bodo v izobraževanje vključene video vsebine in bodo vsebine razdeljene v krajše enote.

Kaj si želi generacija Z od zaposlovalcev?

4. Načrtovanje poklicne poti

Ker imajo dobro predstavo, kako naj bi bila videti njihova poklicna pot, jih zanima, kje na tej začrtani poti se nahaja trenutno delovno mesto in kakšne so možnosti napredovanja ter poklicnega razvoja. Če ne bodo napredovali, bodo verjetno poiskali drugo delo, kjer bo napredovanje možno.

Veliko jim pomeni tudi, da delodajalec prepozna njihove talente in jim ponudi nove odgovornosti ter izkoristi njihove vodstvene sposobnosti.

5. Dostop do najnovejših tehnologij

Generacija Z je neposredno povezana s tehnologijo, saj so se z njo srečevali že od zgodnjega otroštva. Tehnologija ima zato tudi pomemben vpliv na njihovo delo in se nanjo zanašajo do te mere, da imajo lahko težave, ko v delovnem okolju naletijo na zastarele pristope. Zato bodo pričakovali dostop do najnovejših orodij in tehnologij, ki so uporabne na njihovem delovnem mestu. Tako bodo izpolnjene njihove želje, kar bo posredno dobro vplivalo na potek dela v celotnem podjetju.

Ni zanemarljivo, da bodo predstavniki generacije Z pogosto tudi odlični svetovalci, ko bo delodajalec želel vpeljati nove tehnološke rešitve, kar bo dobro vplivalo tudi na medgeneracijske odnose.

Kaj si želi generacija Z od zaposlovalcev?

6. Manj birokracije

Generacija Z bo na delovna mesta vsekakor vnesla precej kršenja ustaljenih pravil, saj so najbolj učinkoviti, ko delo opravljajo po svoje. Radi so svobodni in birokratske ovire jih omejujejo. Vsakodnevno »štempljanje«, obrazci, poročila o opravljenem delu so zanje potrata časa, saj bi lahko medtem počeli kaj kreativnega. Če je mogoče takšne naloge poenostaviti in jih morda opraviti preko aplikacije, jih bodo gotovo lažje sprejeli.

7. Prijetno delovno okolje

Čeprav se radi odločajo za delo na daljavo, pogrešajo druženje in vzpostavljanje odnosov na delovnem mestu. Kot novinci na trgu dela si želijo povezovanja s sodelavci, saj bodo tako lažje začeli s karierno potjo.

Kadar delajo v pisarni, jim veliko pomenijo dobro vzdušje, lepo urejena pisarna, kotiček za druženje ali počitek, sadje in podobne ugodnosti. Tudi pri delu na daljavo bodo veseli kakšnih neformalnih druženj in klepetov.

Vpliv vodstva na zadovoljstvo zaposlenih

8. Varovanje okolja

Zanje je zelo pomembna tudi skrb za okolje, zato pričakujejo trajnostno naravnano delovno okolje: zmanjšanje porabe energije, naravnih virov, vode, ločevanje odpadkov, manj izdelkov za enkratno uporabo, manj plastike, manj papirja, spodbujanje e-mobilnosti …

9. Manj sestankov

Želijo si manj sestankov, predvsem pa naj bodo ti kratki, saj bodo med predolgimi izgubili pozornost. Raje imajo spletne sestanke, med katerimi lahko delajo tudi druge stvari.

Zadovoljni zaposleni so ključni za uspeh vsakega podjetja. Nova generacija, ki pravkar vstopa na trg delovne sile, bo v podjetja prinesla nove izzive, zato se je nanje treba pravočasno pripraviti. Poleg izzivov namreč prinašajo tudi povsem nov pogled na svet, s tem pa tudi sveže ideje.

Več o slovenski generaciji Z pa lahko izveste iz raziskave Mladina 2020.

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma