Delo je pomemben vidik človeškega življenja, saj na delovnem mestu preživimo skoraj tretjino svojega aktivnega obdobja. Zato je dobro vedeti, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. Nekatere raziskave namreč kažejo (MetLife, 2022), da je trenutno zadovoljstvo z delom na eni najnižjih ravni v zgodovini, poleg tega pa manj kot polovica zaposlenih čuti pripadnost svojemu podjetju. Treba je torej poskrbeti, da so zaposleni pri svojem delu zadovoljni in se pri njem počutijo opolnomočeni. Pri tem je izjemnega pomena vodstveni kader, ki s svojim pristopom vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi na njihovo uspešnost pri delu.

Ko govorimo o optimizaciji poslovanja, se včasih na zaposlene kar pozabi: in vendar so oni tisti, ki poganjajo podjetje. Primerno plačilo ter dobri delovni pogoji so osnova in pogoj, da zaposleni niso nezadovoljni, kar pa še ni dovolj za dejansko zadovoljstvo.
V tokratnem prispevku se bomo ukvarjali predvsem z vprašanjem, kako lahko vodstvo podjetja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.

Vpliv vodstva na zadovoljstvo zaposlenih

Zakaj je zadovoljstvo zaposlenih sploh pomembno?

Preprosto: zadovoljni zaposleni ne bodo iskali druge zaposlitve, predvsem pa bo njihovo delo opravljeno bolje. Če bodo zaposleni zadovoljni, se bodo trudili za uspeh podjetja in za izpolnjevanje ciljev, medtem ko nezadovoljni izgubijo motivacijo za delo, rezultati njihovega dela pa so skromni.

Kaj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih?

Glavni vzroki za nezadovoljstvo zaposlenih so slabo plačilo, malo možnosti za napredovanje, slabo upravljanje, slabi odnosi v kolektivu, nezmožnost usklajevanja zasebnega in poslovnega življenja ter občutek, da jih vodstvo ne ceni. 

Kot rečeno, pa odsotnost nezadovoljstva še ne pomeni zadovoljstva – kateri so dejavniki, ki lahko pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in kakšna je vloga vodstva pri tem?

1. Delovno okolje

Zaposlenim je treba omogočiti primerno delovno okolje: to naj bo varno in zdravo, hkrati pa mora omogočati dovolj udobja in predvsem opravljanje predvidenega dela. V slabih delovnih pogojih (vročina, hrup) je težko izvajati delovne naloge. 

Vodstvo mora torej poskrbeti za delovno okolje, ki ne bo le prijetno, ampak bo tudi podpiralo pri opravljanju dela, oboje skupaj pa bo dobro vplivalo na delavčevo počutje.

Vpliv vodstva na zadovoljstvo zaposlenih

2. Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene se lahko kaže na različne načine, predvsem so pomembni skrb za razvoj kariere, občutek, da se zaposlene jemlje resno ter da se ceni dobro opravljeno nalogo.
Če zaposleni čutijo, da njihov delodajalec želi najboljše zanje, so bolj zadovoljni.

3. Napredovanje

Napredovanje ni več nujno zgolj vzpenjanje v hierarhiji podjetja, ampak ima različne oblike – od napredovanja v plačnih razredih do napredovanja v nazivih in odgovornostih. Zato na zadovoljstvo zaposlenih vpliva predvsem tisto, kar napredovanje spremlja.

Naloga vodstva je, da o oblikah in možnostih napredovanja jasno obvešča zaposlene.

Vpliv vodstva na zadovoljstvo zaposlenih

4. Enaki pogoji

Posamezniki, ki menijo, da se v podjetju napreduje in nagrajuje pošteno, bodo bolj zadovoljni kot tisti, ki imajo občutek, da se nagrade podeljujejo po drugih ključih. Ti zaposleni bodo tudi manj motivirani za svoje delo. 

Vodstvo mora pripraviti (in upoštevati) pravila za nagrajevanje, napredovanje in podobno, s čimer bo preprečilo frustracije in občutek diskriminiranosti.

5. Občutek pripadnosti

Občutek pripadnosti je zelo izmuzljiva, a hkrati tako pomembna kategorija! Tisti zaposleni, ki čutijo, da so pomemben del ekipe, bodo na svojem delovnem mestu gotovo bolj zadovoljni.

In kako v zaposlenih vzbuditi občutek pripadnosti podjetju? Na prvem mestu je pretok informacij – ni hujšega kot biti o krizi v podjetju obveščen med večernimi novicami. Za nove zaposlene je priporočljivo uvodno izobraževanje o podjetju, delovnem mestu. Pomembno je tudi, da zaposleni čutijo, da je njihovo delo prispevalo k uspehu podjetja. Če je možna udeležba pri lastništvu, je tudi to odličen način za spodbujanje občutka pripadnosti.

6. Možnost prevzemanja pobude

Če vodstvo zaposlenim daje možnost, da pokažejo svoje sposobnosti ter kdaj pa kdaj prevzamejo pobudo pri določenih dejavnostih, bo stopnja zadovoljstva gotovo višja.

Zaposlene je treba povprašati o predlogih za izboljšanje delovnega procesa, morebitnih novih izdelkih, ureditvi pisarn in podobnem – in jih tudi upoštevati, če je to le mogoče. Če lahko sami vodijo določen proces ali dejavnost, naj imajo to možnost.

Zanimivo je, da je za zadovoljstvo zaposlenih pomembneje, da je vzpostavljena možnost soodločanja, kot dejanska udeležba pri posamezni odločitvi.

7. Odgovornost

Ko zaposleni dobijo nove odgovornosti, to po navadi razumejo kot zaupanje vodstva v njihove sposobnosti. Nasploh velja, da tista dela, ki vključujejo več odgovornosti, prinašajo tudi več zadovoljstva.

Če zaposleni ne dobijo nobenih odgovornosti, bodo dvomili o svoji vrednosti v podjetju, poleg tega pa bodo izgubili občutek pripadnosti podjetju. 

8. Spoštovanje med sodelavci

Razumljivo je, da je spoštljiv odnos med sodelavci zaželen. Toksično delovno okolje, nesramni in neprijetni sodelavci so gotovo vzrok za manj zadovoljstva na delovnem mestu. Kako pa lahko na to vpliva vodstvo? Vsekakor morajo v primeru konfliktov posredovati in preprečiti, da bi prišlo do hujših težav. Včasih je treba zaposlene tudi opomniti na ustrezno obnašanje. 

Vpliv vodstva na zadovoljstvo zaposlenih

9. Odnos z vodstvom

Gotovo smo vsi že slišali, da zaposleni ne zapuščajo podjetja, ampak nadrejene – in eden od glavnih vzrokov za menjavo službe je prav občutek, da je nadrejenim vseeno zanje. Tu je naloga vodstva, da vzpostavi okolje, v katerem se bodo zaposleni počutili sprejete. Če bodo ustrezno pohvaljeni za svoje dosežke in bo nadrejeni vedno dostopen za morebitne pripombe, bo vzdušje v ekipi zagotovo boljše, hkrati pa zadovoljstvo večje.

Vpliv vodstva na zadovoljstvo zaposlenih

Preberite še:

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

6 načinov, kako zgraditi pozitivno znamko delodajalca

8 namigov, kako do napredovanja v službi

8 namigov, kako do napredovanja v službi

Delo od doma (remote work)

8 namigov, kako organizirati delo od doma